Gejala sosial semakin membarah dalam kalangan masyarakat ditambah pula dengan masalah kesihatan mental yang semakin meruncing. Peritnya lagi apabila anak-anak remaja dan belia kita semakin ditarik dengan gelombang hedonisme yang melampau dan perlahan-lahan mengesani jiwa dan mental mereka.

Atas kerisauan dan keprihatinan yang mendalam, KTS menggerakkan Pusat Kesedaran Kesihatan Mental Jiwa Insani untuk mendidik dan membimbing remaja dan belia dari aspek psikologi dan kesihatan mental serta menawarkan perkhidmatan psikoterapi dan kaunseling. KTS juga menggencarkan program-program melibatkan aspek ini secara interaktif dan kreatif di sekolah, surauĀ danĀ universiti.