Infaq Terbaikku merupakan kempen KTS dengan jaringan terbesar sekali di mana bantuan kemanusiaan/asasi akan disalurkan kepada golongan asnaf di seluruh Malaysia.

Antara golongan sasaran yang di letakkan di bawah inisiatif ini adalah golongan nelayan yang terjejas akibat cuaca tidak menentu dan juga keluarga asnaf dan fakir miskin.

March 27, 2023

Jumlah Sumbangan
RM10.00

March 27, 2023

Jumlah Sumbangan
RM10.00

March 26, 2023

Jumlah Sumbangan
RM30.00

March 3, 2023

Jumlah Sumbangan
RM100.00